Hartcoherentie

Volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten heeft ons hart een veel grotere rol in ons totale functioneren dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Ons hart blijkt de dirigent te zijn van allerlei processen in ons lichaam. Het speelt een centrale rol in hoe wij met stress en emoties omgaan. En ons hartritme heeft bovendien een grote invloed op de werking van ons brein. Denk bijvoorbeeld maar eens aan wat er gebeurt bij faalangst, waarbij ons ‘denken’ ernstig verstoord raakt omdat we spanningen ervaren.

Het hartritme is dus een belangrijke maat voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Je kunt dat zichtbaar maken op de computer. Met eenvoudige oefeningen kan bovendien iedereen dat zelf leren beïnvloeden!

Op het scherm zie je direct hoe jouw lichaam reageert op je emoties en gedachten. Je leert te herkennen wanneer je in balans bent en wat je allemaal kunt doen om dit te optimaliseren. Als je eenmaal geleerd hebt jezelf in staat van coherentie te brengen kun je beter een beroep doen op je eigen bronnen. Je kunt bijvoorbeeld helderder denken en er is bovendien een betere verbinding tussen je hersenen en het emotionele brein. “Uit je hoofd en naar je gevoel” is dan ook een wat ouderwets ideaal geworden. We kunnen leren om beiden met elkaar in een optimale samenhang te brengen.

Ons hart communiceert met ons brein en de rest van ons lichaam op allerlei verschillende manieren. Het heeft een eigen voorraad hormonen die afgescheiden kunnen worden om signalen aan de rest van het lichaam te geven. Deze hormonen, die direct in het hart worden aangemaakt, helpen stress te reguleren, lichaamsprocessen te coördineren, en beïnvloeden zelfs onze motivatie en gedrag op een positieve manier. Deze gigantische spier zendt bovendien een sterk elektromagnetisch signaal uit. Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld via zenuwbanen die lopen van de hersenen naar het hart en andersom. Het hart stuurt zelfs meer signalen naar het brein dan het brein naar ons hart. Verder heeft onze hartslag een belangrijke communicatieve functie, als een ritme waar het lichaam in meebeweegt. Als ons hartritme regelmatig en harmonieus is, vatten onze hersenen en de rest van ons lichaam dit op als een signaal dat alles in orde is. Wanneer we echter een onregelmatig, grillig hartritme hebben, ontvangen onze hersenen dit als een boodschap dat er gevaar dreigt. Dit heeft vervolgens weer impact op hoe we ons voelen, wat we denken, wat we waarnemen en wat we doen. In onze onveilige modus nemen we de wereld bijvoorbeeld veel sneller waar als bedreigend of vijandig dan wanneer we ons veilig en geborgen weten.

In onze hartslag zien we de gas- en remactiviteit van ons zenuwstelsel terug (ook wel sympatisch en parasympatisch genoemd). Het hart klopt niet voortdurend op dezelfde snelheid, zoals een metronoom. Er zit continu een versnelling (gas) en vertraging (rem) in ons hartritme, de variatie in ons hartritme. Dat noemen we de Hart Ritme Variatie. Het is gunstig als er een grote variatie is in ons hartritme. Je hebt dan een beweeglijk hart en een fysiologie die zich gemakkelijk kan aanpassen aan de omstandigheden. De hoogte van onze HRV is sterk gecorreleerd met allerlei fysiologische parameters, waaronder de activiteit van de nervus vagus, die essentieel is bij ons zelfhelend vermogen. In het werken met de biofeedback is dan ook veel aandacht voor de HRV en indien nodig het vergroten daarvan.

Als we stress hebben, en we in onze onveilige modus zitten, dan zijn die versnelling en vertraging heel grillig. Zitten we in onze veilige modus, dan is er een mooi gelijkmatig patroon in versnellen en vertragen. De gas- en remactiviteit zijn dan mooi in balans, het hartritme is coherent. Een andere maat waar we mee werken is die Hartcoherentie.

De onveilige, incoherente modus is te vergelijken met het grillig rijden in een auto. Als je heel ruw rijdt, vol op de gas en dan weer met horten en stoten afremmen, verbruik je ontzettend veel benzine. Er ontstaat meer slijtage aan de auto dan wanneer je mooi gelijkmatig rijdt. En bovendien is het totaal niet comfortabel. Zo geldt ook dat je veel minder energie verbruikt wanneer je hartslag coherent is. Er is geen sprake van onnodige energieverspilling. Je lichaam gaat herstellen en de accu weer opladen. En bovendien voelt het erg plezierig. We noemen dat verschijnsel ook wel ‘Flow’.

Het ervaren van positieve emoties heeft direct effect op onze HRV en Hartcoherentie. Liefde en dankbaarheid zijn dus bronnen van genezing!

Onze emoties en gedachten hebben een ingrijpend effect op hoe we naar de wereld kijken, én op de wereld die we vervolgens ook scheppen. Bovendien zijn mensen kuddedieren, en die zijn erop gebouwd om met elkaar mee te bewegen in emoties en alertheid. Door zelf te werken aan onze Hartcoherentie hebben we dus ook een effect op het welbevinden van anderen. Je goed voelen is daarmee heilzaam voor je omgeving. Wie had dat gedacht?

Voor meer informatie over de diensten van HeartMath Benelux, klik hier.